Yetki Belgesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.06.2019 tarih ve 32992422-205.03.03-E.8696 sayılı yazısı ile yenilenen  “Geniş Yetkili Aracı Kurum” yetki belgemiz için tıklayınız.