Zirveforex ve Fxzirve Markalarının Kapatılması hk

Şirketimiz merkezinde bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulundan alınan izin çerçevesinde Şirketimizce kullanılan "zirveforex" ve "fxzirve" markalarının

15.07.2017 tarihinden itibaren kullanılmamasına,

Şirketimizce halen kullanılan "zirveforex.com" web sitesinin 15.07.2017 tarihi itibariyle kapatılmasına, "zirveforex.com" ve "

fxzirve.com" alan adının (Domain Name) ve markalarının diğer kişilere devredilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilmesine ve KAP'ta gerekli açıklamanın yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.