İNTERNETTEN AÇILAN HESAPLARLA İLGİLİ DUYURU

TC. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin müşterinin kimliğinin tespitine yönelik 6.ncı ve devamı maddelerinde öngörülen tedbirler, aracı kurum ile müşteri arasında yüz yüze kurulan ilişkiler temel alınarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda gerçek kişiler için öngörülen kimlik belgelerinin asıllarının veya noter onaylı suretlerinin aracı kuruma ibrazı gerekmekte olup, internet üzerinden alınarak imzalanan sözleşme ve ekleri ile noterden alınan imza beyannamesinin aracı kuruma gönderilmesi, hesap açılması için yeterli bulunmamaktadır.” şeklinde görüş belirtilmiştir. Bu nedenle internet vasıtası ile Kurumumuzda hesap açan müşterilerimizin bizzat şirketimize gelerek gerekli belge asıllarını sunduktan sonra hesapları aktif hale getirilecektir.