Türev Araçlar Risk Bildirim

http://hisse.infoyatirim.com/dosyalar/resmiduyuru/Turev_Araclar_Risk_Bildirirm_Formu.pdf