Yatırımcı İlişkileri

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil Bilgileri


Ticaret Ünvanı: İNFO YATIRIM Menkul Değerler A.Ş.

Adresi: Mecidiyeköy Yolu Cad. V Plaza No:14 Kat:8-9  Mecidiyeköy- Şişli / İstanbul

Tescil Tarihi: 28/12/1990

Sicil Numarası: 271081

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu


İnfo Yatırım Menkul Değerler A:Ş. Ana Sözleşmesi için tıklayın.


TEMSİL VE İLZAM KARARI

Şirketimizin temsil ve ilzamına ilişkin yönetim kurulu kararı için tıklayınız.


GENEL KURUL

2019 Yılı Olağan Genel Kurul

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı için tıklayın.

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli tıklayın.

Bilgilendirme Formu için tıklayın.

Davet Metni için tıklayın.

Gündem için tıklayın.

Kar Dağıtım Tablosu için tıklayın.

 

2018 Yılı Olağan Genel Kurul

 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı için tıklayın.

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli tıklayın.

Bilgilendirme Formu için tıklayın.

Davet Metni için tıklayın.

Gündem için tıklayın.

Kar Dağıtım Tablosu için tıklayın.

 

2017 Yılı Olağan Genel Kurul

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı için tıklayın.

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli tıklayın.

Bilgilendirme Formu için tıklayın.

Davet Metni için tıklayın.

Gündem için  tıklayın.

Kar Dağıtım Tablosu için tıklayın.

 

2016 Yılı Olağan Genel Kurul 

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı için tıklayın.

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli tıklayın.

Bilgilendirme Formu için tıklayın.

Davet Metni için tıklayın.

Kar Dağıtım Tablosu için tıklayın.

Vekaletname için tıklayın.

 

2015 Yılı Olağan Genel Kurul 

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı için tıklayın.

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli tıklayın.

Davet Metni için tıklayın.
Vekaletname için tıklayın.
Kar Dağıtım Tablosu için tıklayın.


2014 Yılı Olağan Genel Kurul 

Davet Metni için tıklayın.
Vekaletname için tıklayın.
 

2014 Yılı Olağanüstü Genel Kurul 


2014 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı için tıklayın.

2014 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli tıklayın.

Vekaletname için tıklayın.
Genel Kurul Davet Metni için tıklayın.
Tadil Tasarıları için tıklayın.
 

2013 Yılı Olağan Genel Kurul
 

2013 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı için tıklayın.

2013 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli tıklayın.

Vekaletname için tıklayın.
Genel Kurul Davet Metni için tıklayın.
 

2012 Yılı Olağan Genel Kurul

2012 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli tıklayın.

2012 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı için tıklayın.

2012 Yılı Olağan Genel Kurul İç Yönergesi için tıklayın.

Genel Kurul'a Davet Metni için tıklayın.


2011 Yılı Olağan Genel Kurul

2011 Yılı A Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Hazirun Cetveli için tıklayın.

2011 Yılı A Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Tutanağı için tıklayın.

2011 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı için tıklayın.

2011 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli için tıklayın.

Tadil Metni için tıklayın.

Genel Kurula Davet Metni için tıklayın.


2011 Olağanüstü Genel Kurul 

2011 Olağanüstü Genel Kurul Gündemi için tıklayın.

Vekaletname için tıklayın.

2011 Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı için tıklayın.

2011 Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli için tıklayın.


Kar Dağıtım Politikası - 2011 Yılı

Kar Dağıtım Politikası için tıklayın.

Kar Dağıtım Tablosu için tıklayın.

Halka Arz Sirküleri için tıklayın.

Halka Arz Değerleme Raporu için tıklayın.

Hukukçu raporu için tıklayın.


Halka Arz İzahnamesi: 1. parça2. parça3. parça


İnfo Yatırım A.Ş. hakkında sıkça sorulan sorular için tıklayın.


İnfo Yatırım A.Ş. Bilgilendirme Politikası için tıklayın.


Kurumsal Yönetim Komitesi


Kurumsal Yönetim Komitesi için tıklayın.

Denetimden Sorumlu Komite için tıklayın.

Riskin Erken Saptanması Komitesi için tıklayın.


Yönetim Kurulu Ve Üst Düzey Yöneticileri Ücretlendirme Politikası


Yönetim Kurulu Ve Üst Düzey Yöneticileri Ücretlendirme Politikası için tıklayın.


Şirket Paylarını Geri Alma Programı


Şirket Paylarını Geri Alma Programı için tıklayın.

 

Borçlanma Aracı İhracı 

 

Başvuru formu için tıklayınız.

İhraç Belgesi  için   tıklayınız.


Bağımsız Üye


İlyas AVCI  (Öz geçmiş)

İlyas AVCI  (Beyan)


Elvan SOYDAŞ (Öz geçmiş)

Elvan SOYDAŞ (Beyan)

Sermaye Piyasaların'da etkin ve güvenilir işlemlerle yatırımlarınızın keyfini sürmek için bize ulaşın!


PAZARLAMA DEPARTMANI
0212-319 26 00 (Pbx)
0212-319 26 45
iletisim@infoyatirim.com


Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

Yusuf Ali ALAN - Yönetici

Tel: 212 319 26 00

E-mail: yusufalialan@infoyatirim.com

Nevin BOZAN - Uzman

Tel: 212 319 26 00

E-mail: nbozan@infoyatirim.com